Çamaşırlarda kalan deterjan ve kimyasal kalıntılarını yok ederek insanlara zarar vermelerini engeller.