Şimdiye değin boyanamaz denilen bu malzemeleri yerinde veya fabrikada astarsız boyamak mümkün hale gelmiştir. Üstelik renk (düz veya metalik) ve mat-parlak uygulama problemi yaşamadan istenirse malzemelere ahşap deseni veya istenilen herhangi bir deseni vermek mümkündür. D45 serisi halen konusunda dünyada en başarılı olmuş tek su bazlı sistemlerdir. Halen birçok gelişmiş ülkede kullanılmaktadır. Çok basit yüzey hazırlama teknik ve çok hızlı uygulama yöntemleri birleştiği için dünyada hızlı tercih edilen boyalar sınıfına girmişlerdir.